Fishing Operation

FISHING OPERATION


Solomon Islands

Quần đảo Solomon là một đảo quốc của người Melanesia, nằm ở phía Đông Papua New Guinea, bao gồm gần một ngàn đảo nhỏ trải dài trên một diện tích khoảng 28.400 km² (10.965 dặm vuông). Quần đảo Solomon là một phần của hai vùng sinh thái mặt đất riêng biệt. Đa phần các đảo là một phần của vùng sinh thái rừng mưa nhiệt đới Quần đảo Solomon

Vanuatu

Vanuatu, tên chính thức Cộng hòa Vanuatu, là một quần đảo san hô và núi lửa gồm 83 đảo lớn nhỏ, thuộc quần đảo Melanesia. Vanuatu có nền kinh tế còn chưa phát triển, chủ yếu là nông nghiệp với quy mô nhỏ; ngoài ra còn một số ngành khác như đánh bắt hải sản, khai khoáng và du lịch

Tuvalu

Tuvalu là một quốc đảo thuộc nhóm đảo gồm chín đảo san hô ở Nam Thái Bình Dương ở Châu Đại Dương. Địa lý của Tuvalu bao gồm các đảo san hô nằm thấp. Tuvalu có một nền kinh tế truyền thống, trong đó nông nghiệp và đánh bắt cá là các hoạt động kinh tế chính.

Kiribati

Kiribati là một quốc đảo nằm ở vùng nhiệt đới trung tâm Thái Bình Dương. Nó bao gồm 32 đảo san hô và một đảo san hô lớn lên. Kiribati có một hệ thống kinh tế hỗn hợp bao gồm nhiều loại tự do tư nhân, kết hợp với kế hoạch hóa kinh tế tập trung yếu và quy định của chính phủ.